Caravanverzekering zonder eigen risico?

Het merendeel van de mensen die over een caravan beschikken zullen er op een zeker ogenblik voor kiezen om met deze caravan op vakantie te gaan. Anderzijds is het ook mogelijk dat u de caravan gebruikt om bijvoorbeeld enkele locaties in uw eigen land te ontdekken. Waar u de caravan ook voor wenst te gebruiken, het is altijd belangrijk om er voor te zorgen dat deze is verzekerd. Is dat niet het geval en doet er zich een bepaalde situatie voor, dan zult u volledig zelf voor de kosten moeten opdraaien. Net zoals bij eender welke andere verzekering op de markt vrezen veel mensen evenwel dat ze rekening zullen moeten houden met een aanzienlijke vrijstelling. Is een caravanverzekering afsluiten zonder eigen risico dan echt niet mogelijk? Wij geven u in dit artikel graag een antwoord op deze vraag.

Eigen risico bij afsluiten caravanverzekering

Wanneer u er voor kiest om een bepaalde verzekering af te sluiten en u krijgt te maken met een schadegeval dient u als verzekeringnemer altijd rekening te houden met een bepaald eigen risico. Dit eigen risico moet worden betaald vooraleer de verzekeringsmaatschappij wenst uit te betalen. Het precieze eigen risico wordt bepaald aan de hand van de polisvoorwaarden. Wanneer u er zeker van wenst te zijn dat het eigen risico van uw caravanverzekering zo beperkt mogelijk blijft is het een aanrader om een objectieve vergelijking uit te voeren. Alleen op die manier wordt duidelijk bij welke verzekeraar u geniet van het laagste eigen risico. Let op, doorgaans is het zo dat een laag eigen risico gepaard gaat met een hoge verzekeringspremie. Weeg voor uzelf af welke van beide zaken voor u het belangrijkst is.

Caravanverzekering zonder eigen risico

We weten inmiddels dat er in het merendeel van de gevallen sprake is van een eigen risico bij het afsluiten van een caravanverzekering, maar is dat echt altijd het geval? In bepaalde situaties kan het voorkomen dat uw verzekeraar de schade indekt zonder eigen risico, maar dan dient u wel te voldoen aan verschillende eisen. De belangrijkste eis is doorgaans dat de schade aan uw caravan wordt hersteld door een partner van de verzekeraar in kwestie. De partners staan doorgaans omschreven in de polis van uw caravanverzekering. Wanneer u een schadegeval heeft gehad die risicovrij wordt ingedekt, maar u er voor kiest om geen beroep te doen op een partner van uw verzekeraar, dan kan het alsnog voorkomen dat u met een eigen risico te maken krijgt.

Beperkt eigen risico, hogere verzekeringspremie

Wanneer uw verzekeraar geen caravanverzekering zonder eigen risico aanbiedt heeft u doorgaans de mogelijkheid om net als bij een autoverzekering te kiezen tussen verschillende eigen risico’s. Als verzekeringnemer heeft u op deze manier zelf de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen het eigen risico te bepalen waar u meer te maken krijgt. U dient er alleen rekening mee te houden dat, hoe lager het eigen risico ligt, des te hoger de verzekeringspremie wordt. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven zult u zelf moeten bepalen welke kost voor u het belangrijkst is. De verschillende caravanverzekeringen op de markt op objectieve wijze met elkaar vergelijken kan u helpen om een goed beeld te krijgen van het laagste eigen risico evenals de voordeligste verzekeringspremie voor het afsluiten van een caravanverzekering.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email